GIÁM SÁT SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY HOẠCH

*Người dùng cung cấp thông tin về vi phạm thông qua các menu của website:
Các bước cung cấp thông tin:
1.Truy cập vào mục giám sát ở trên.
2.Chọn loại hình vi phạm.
3.Vẽ và ghi chú thông tin vi phạm.
4.Gửi thông tin